Zijn er voorwaarden voor het verschil in hoogte bij de schuifwand?

Het hoogteverschil tussen links en rechts mag maximaal 12 mm zijn.