Zijn er voorwaarden voor het verschil in breedte bij de schuifwand?

Het breedteverschil tussen onder en bovenkant mag maximaal 12 mm zijn.