• Eenvoudig zelf te monteren
  • 15 jaar garantie
  • Specialist in maatwerk
Stel je vraag contact

Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens.

Schuifwanden.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, emailadres ,telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Schuifwanden.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en onze werkwijze te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven op Klantenvertellen.nl kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze klanten. En zullen opmerkingen omzetten naar verbeterpunten. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Doorgifte aan derden

Schuifwanden.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Bij een aankoop zal er een account aangemaakt worden en ook transactiegegevens om de betaling in orde te maken worden geregistreerd. Wij zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Wanneer een aankoop via onze webshop plaats vind, zal de iDEAL betaling worden afgewikkeld door PAY.NL. Zij zullen uw benodigde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om de betaling te verwerken en niet voor andere doeleinden gebruiken. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Met alle betrokken partijen is een verwerkers-overeenkomst aangegaan. Zij zijn akkoord gegaan met onze voorwaarde om aan de AVG-eisen te voldoen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wanneer een offerte niet door gaat, zullen alle gegevens  in de computer verwijderd worden. en de papieren kopie vernietigd. De NAWTE-gegevens in een offerte blijven zo lang als deze actueel is in onze administratie opgenomen. Nadat een offerte opdracht is geworden, zullen de NAWTE- gegevens op papier  (offerte / factuur) na acht jaar vernietigd worden. In het boekhoudprogramma blijven naam-adres-woonplaats opgenomen en tevens het IBAN nummer van waaruit de factuur betaald is. Bij een aankoop zal er een account aangemaakt worden en ook transactiegegevens om de betaling in orde te maken worden geregistreerd. Wij zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

Uw rechten

Iedereen heeft het recht en de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens is te zien, aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Dit kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar info@schuifwanden.nl

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: 

Woondroom Online BV
Horsterweg 38
5975 NB Sevenum

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   

Mei, 2018